Originálne výtvarné diela

výtvarné

Originálne výtvarné umelecké výtlačky sú viacnásobné zobrazenia toho istého obrazu vytvorené s priamou účasťou umelca alebo odborným remeselníkom pod dohľadom umelca. Môžu byť vytvorené digitálne v počítači alebo vyrobené na dosku, kameň, drevený blok alebo akýkoľvek iný materiál. Etching, aquatint, monoprint, litografia a kolológ sú niektoré z tlačiarenských techník používaných pri vytváraní originálnych výtlačkov naplne do tlaciarni.

Originálne umelecké výtlačky sú osobne schválené a podpísané umelcom. Spolu s podpisom umelca by mali obsahovať číslo vydania a celkový počet vytlačených umeleckých výtlačkov. Niektoré originálne umelecké výtlačky obsahujú informácie o technikách a materiáloch používaných pri tlači.

Tlačová rada Ameriky vydala určité pokyny potrebné na to, aby sa tlač mohla kvalifikovať ako originálna tlač. Pokyny vyžadujú, aby umelca vytvoril hlavný obraz na kameni alebo inom materiáli. Tiež vyžadujú, aby umelecký výtlačok, ak nebol vytlačený umelcom, mal ručne vytlačený profesionálnym remeselníkom pod priamym dohľadom umelca. Okrem toho zdôrazňujú význam podpisu umelca v tlači. Pokyny tiež vyžadujú, aby po dokončení vydania by mal byť hlavný obrázok zničený, aby sa zabránilo opätovnému použitiu.

Rámovanie originálnych výtvarných umeleckých výtlačkov s materiálmi archívnej kvality je skvelý spôsob, ako zobraziť originál. Okrem prezentácie umeleckého diela, rámované originálne umelecké výtlačky chránia a zachovajú umelecký výtlačok pre budúce generácie.

Dnes existuje veľa webových stránok, ktoré ponúkajú širokú škálu originálnych výtvarných umeleckých výtlačkov v skvelej kvalite múzea. Pre splnenie všetkých rozpočtových požiadaviek je ok dispozícii široká škála cenových možností. Na internete sú ok dispozícii originálne umelecké výtvory založené na rôznych témach ako je americký život, zvieratá, architektúra, fantasy, humor, krajina, spiritualita a náboženstvo, hudba a svetová kultúra. Creativegalleries.com je on-line umelecká galéria ponúkajúca originálne umelecké výtlačky, ktoré sú veľmi cenovo dostupné.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *